top of page
Beeldmerk DERTIEN
Logo Dertien

Privacy statement

Bij D e r t i e n geloof ik in het belang van privacy en doe ik er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring legt je uit op welke wijze ik persoonlijke informatie verzamel, hoe ik deze gegevens gebruik, met wie ik ze deel en wat je rechten zijn.

Je bent altijd welkom om contact met mij op te nemen als je vragen hebt

Wanneer is het privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is op jou van toepassing zodra ik persoonsgegevens van jou verwerk. Dat gebeurt wanneer je mijn website bezoekt (website gebruiker), wanneer je jezelf bij mij aanmeldt als geïnteresseerde (potentiële klant) en wanneer ik mijn diensten aan je lever. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die leiden naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens ten behoeve van facturatie. Je bent niet verplicht om deze gegevens met mij te delen, maar zonder deze gegevens is het aanvragen en/of afnemen van mijn dienstverlening niet mogelijk. Ook de persoonlijke adviezen die ik jou geef rondom voeding en/of lichamelijke activiteiten en opslaan in je dossier om de voortgang bij te houden, vallen onder persoonsgegevens. 

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Elke actie die met persoonsgegevens wordt ondernomen, wordt verwerking genoemd. Ongeacht of deze op een geautomatiseerde manier wordt uitgevoerd of niet. Denk bijvoorbeeld aan acties zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, aanpassen, overdragen of wissen van persoonsgegevens. 

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die verzameld worden?

Dertien Personal Training gevestigd aan Ahornlaan 26 in Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en met welk doel?

De belangrijkste reden voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens is om je te helpen bij het creëren van een gezonde levensstijl door middel van sport en voeding en/of gezonde onderneming. Ik verwerk daarvoor, naast de gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de overeengekomen opdracht, ook persoonlijke adviezen om die gezonde basis te realiseren. 

Als je de website van Dertien Personal Training bezoekt, verzamel ik automatisch gegevens met behulp van cookies, op basis van de cookie instellingen in je browser. Afhankelijk van de cookie instellingen helpen deze gegevens mij om jouw gebruikerservaring met de website te verbeteren en om bezoekgedrag te monitoren. 

Wat ik verzamel, is het volgende:

 

› Hoe je de website gebruikt

› Hoe vaak je de website bezoekt

› Via welke apparaten je de website bezoekt

Wanneer je gegevens naar mij toestuurt door middel van het contactformulier op de website, verzamel ik de volgende persoonsgegevens: 

 

› Naam (voor- en achternaam)

› Mailadres

› Telefoonnummer

Wanneer je gegevens naar mij toestuurt door middel van het intakeformulier op de website, verzamel ik de volgende persoonsgegevens: 

 

› Naam (voor- en achternaam)

› Mailadres en telefoonnummer

› Leeftijd, geslacht, gewicht en lengte

› Beroep en samenlevingsvorm

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Dertien Personal Training maakt gebruik van een softwareleverancier. De leverancier heeft toegang tot de persoonsgegevens en is mijn verwerker. De verwerking is rechtmatig. Wanneer wet- en regelgeving dat vereist, zal ik persoonsgegevens delen met Belasting-, audit- of andere autoriteiten. De persoonlijke adviezen die je van mij ontvangt rondom voeding en/of sport en die opgeslagen zijn in je dossier, worden niet gedeeld. 

 

Ik deel geen gegevens met third-party’s.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Dit doe ik aan de hand van organisatorische maatregelen zoals o.a. de inzet van een firewall. Zo voorkom ik misbruik van persoonsgegevens. Voorbeeld van deze maatregelen zijn het beperken van de toegang tot gegevens.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Dertien Personal Training bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ik die heb gekregen en verder volg ik de wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

› Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die ik van jou verwerk.

› Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die ik van jou verwerk niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te (laten) passen.

› Het recht van verwijdering: je hebt het recht mij te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Hier zal ik aan voldoen tenzij je gegevens nog nodig zijn om bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving te voldoen of voor mijn administratie. 

 

Daarnaast heb je het recht om te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken en/of om jouw toestemming in te trekken. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door  Dertien Personal Training.

Heb je vragen of wil je van je rechten gebruik maken? Neem dan gerust contact met mij op via E. info@dertienpersonaltraining.nl of via T. 06 46 49 45 14.

bottom of page